Obdelava osebnih podatkov

Družba BOVA - BV d.o.o. matična št.: 6769926 (v nadaljevanju samo kot »mi«) posveča varstvu osebnih podatkov veliko pozornost. V na tej strani so navedene informacije o tem, katere osebne podatke uporabnikov naše spletne trgovine obdelujemo, kaj je pravna podlaga za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, kakšni so nameni obdelave, komu se ti osebni podatki posredujejo in kakšne so vaše pravice glede vaših osebnih podatkov.

 

Namen obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke obdelujemo z namenom izvjanja poslovnega sodelovanja – služijo kot podpora pri izvajanju poslovnega sodelovanja sodelovanja (izvajanje naročanja izdelkov, komunikacija glede izvedbe posla in reševanje morebitnih nejasnosti, ki nastanejo kot del poslovnega sodelovanja.

 

Katere podatke obdelujemo

Ime, priimek, naslov (ulica, številka, kraj, poštna številka, država), naslov elektronske pošte in kontaktno telefonsko številko. Sistem shranjuje tudi istrezne prijavne podatke, ki so potrebni za preverjanje identitete (uporabniško ime in geslo). Gesla za zapisana v šifrirani obliki.

 

Zakaj obdelujemo osebne podatke in kako smo do tega upravičeni

Osebne podatke, ki jih zbiramo in obdelujemo so prejeti na osnovi predaje osebnih podatkov s strani posameznika, ki izvede registracijo na naši spletni trgovini. Na podlagi izvedene registacije lahko uporabnik spletne trgovine izvaja naročanje izdelkov, ki jih nudimo v spletni trgovini. Izvajanje naročil in poslovanja obravnavamo kot enostavno pogodbeni razmerje, ki je tudi pravna podlaga za izvajanje obdelave osebnih podatkov.

 

Kdo obdeluje osebne podatke in s kom jih delimo?

Vaše osebne podatke obdelujemo z istim namenom kot upravljalec osebnih podatkov. Osebne podatke posredujemo poslovnim partnerjem, ki izvajajo dostave izdelkov, sodelujejo pri izvajanju plačilnega prometa in zagotavljajo podporo delovanju naše informacijske tehnologije.

 

Iz katerih virov pridobivamo vaše osebne podatke?

Osebne podatke pridobivamo na način posredovanja osebnih podatkov v sistem spletne prodajalne in izvajanja registracije uporabnikov.

Osebne podatke zbiramo in obdelujemo na podlagi izvedene registracije posameznika v našo spletno trgovino.

 

Posredovanje osebnih podatkov izven EU

Osebne podatke ne posredujemo v države izven EU.

 

Kakšne so Vaše pravice glede obdelave osebnih podatkov

Pravica do seznanitve

Imate pravico, da izveste katere podatke o vas zbiramo, v kakšne namene in kako dolgo jih hranimo, komu jih posredujemo in kdo jih obdeluje. V ta namen smo za vas pripravili tudi zapis glede varstva osebnih podatkov strank. Če potrebujete glede obdelav osebnih podatkov kakšna dodatna pojasnila ali dodatne informacije, nas lahko o tem povprašate preko kontaktnih informacij (posredujte nam sporočilo elektronske pošte na naslov info@pitbullgang.si ali pa nas pokličite na +386 51 316 955.

 

Pravica do popravka

Če opazite, da vaši podatki v naših zbirkah niso točni, nas o tem obvestite. Osebne podatke lahko spremenite tudi sami preko prijave v spleno trgovino.

 

Pravica do izbrisa

Če želite lahko vaše osebne podatke tudi izbrišemo. Izbris lahko naredimo v kolikor ni drugih zakonskih zavez, ki nam določajo, da moramo podatke še vedno imeti shranjene. Podatke na podlagi zateve izbrišemo v primeru, da:

  • Vaših osebnih podatkov v namene, za katere smo jih obdelali več ne potrebujemo
  • Domnevate, da obdelava osebnih podatkov, ki jih obdelujemo več nima pravne podlage in jo obdelujemo neskladno glede na veljavne predpise
  • Ste uveljavili pravico do omejitve obdelave osebnih podatkov za osebne podatke, ki jih sicer obdelujemo na podlagi našega zakonitega interesa, in mi ugotovimo, da zakonitega interesa več nimamo
  • Ste umaknili soglasje, ki je podlaga za obdelavo osebnih podatkov, mi pa glede izvajanja obdelav nimamo drugih pravnih podlag

Pri koriščenju pravice do izbrisa osebnih podatkov, uveljavitev pravice še ne pomeni, da obmo vaše osebne podatke dejansko odstranili. Če nas zavezuje zakonodaja ali druga regulative glede hrambe ali obdelave podatkov, jih ne bomo odstranili.

 

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Pravica vam omogoča, da osebne podatke posabej označimo ali pa jih izvzamemo iz izvajanja določene obdelave. Ta pravica predstavlja časovno omejeno pravico in ni trajna, kot je na primer pravica po izbrisu. Omejitev obdelava osebnih podatkov omejimo, če:

  • Ugovarjate točnosti osebnih podatkov za čas ugotavljanja pravilnosti podatkov
  • Ugovarjate naši pravni podlagi glede izvajanja obdelav osebnih podatkov za čas ugotovitve in ureditve pravne podlage (predvodevate, da boste ustrezno pravno podlago zagotovili)
  • Vaših osebnih podatkov več ne potrebujemo v namene za katere so bili zbrani, vi pa jih potrebujete za določitev, izvedbo ali zaščito svojih obrambnih zahtevkov.
  • Ste uveljavili pravico ugovora obdelave osebnih podatkov, se za čas obdelave ugovora izvede omejitev obdelave.

 

Pravica do prenosljivosti podatkov

Omogoča vam, da pridobite svoje osebne podatke, ki ste nam jih zagotovili na podlagi soglasja ali na podlagi izvajanja pogodbe. Podatke vam pošljemo v strukturirani, ustaljeni in strojno čitljivi obliki. Enostaven prenos podatkov je mogoč samo za podatke, ki jih avtomatizirano obdelujemo v naših elektronskih podatkovnih zbirkah.

 

Pravica do ugovora pri obdelavi osebnih podatkov

Pravica glede ugovora izvedbe obdelav za namene neposrednega trženja, ki je posredovana na naš kontaktni naslov, se izvede po izvedbi preverjanja vaše identitete.

Vaše podatke bomo nemudoma prenehali obdelovati za tržne dejavnosti; v drugih primerih bomo storili enako, v kolikor ne bomo imeli zakonitih razlogov za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi pravicami ali za uveljavljanje pravnih zahtevkov.

 

Pravica do pritožbe

Uveljavitev navedenih pravic nikakor ne vpliva ali omejuje vaše pravice, da izvedete pritožbo pri pristojnem organu, ki skrbi za nadzor nad upravljanjem z osebnimi podatki. Glede obdelave osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu informacijskemu pooblaščencu:

     Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije

     Dunajska cesta 22

     1000 Ljubljana

 

Kako lahko pravice uveljavite?

Pravico lahko uveljavite s posredovanjem sporočila elektronske pošte na naslov info@pitbullgang.si

Pravico vam bomo skušali uveljaviti v 30 dnevnem časovnem okvirju od prejema zahteve. V kolikor zaradi objektivnih razlogov pravice ne bomo uspeli uveljaviti v predvidenem roku, vas bomo o tem tudi obvestili.

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov družbe je zastopnik družbe Velantina Lesjak.